Navigace

Obsah

Český jazyk a literatuta (Mgr. Andrea Střelecká)

Balada.pptx (5.41 MB)

Pravopisné jevy - zápis na 26. 02.pptx (1.42 MB)

Pravopisné jevy - zápis na 04. 03.pptx (3.7 MB)

ČJ 6. tř. - plán práce 15. - 19. 03.docx (24.75 kB)

Pravopisné jevy - PL na 15. 03.docx (30.35 kB)

B. Němcová - O zlatém kolovrátku - text na 17. - 22. 03.docx (38.72 kB)

K. J. Erben - Zlatý kolovrat - text na 17. - 22. 03.docx (30.65 kB)

Práce s textem - Erben, Němcová - PL na 17. - 22. 03.docx (30.36 kB)

Pravopisné jevy - PL na 15. 03. - řešení.docx (16.75 kB)

ČJ 6. tř.-plán práce 22. - 26. 03.docx (25.04 kB)

Výpisky a výtah.pptx (449.31 kB)

ČJ 6. tř.-plán práce 29. - 31. 03.docx (21.17 kB)

Hláskosloví, spisovná výslovnost.pptx (12.44 MB)

ČJ 6. tř.-plán práce 07. - 09. 04.docx (21.96 kB)

Spisovná výslovnost - procvičování 07. 04.docx (21.47 kB)

Oznámení a zpráva.pptx (3.91 MB)

Oznámení a zpráva - PL zaslat do 11. 04.docx (19.5 kB)

ČJ 6. tř.-plán práce 12. - 16. 04.docx (23.56 kB)

Spisovná výslovnost - PL na 12. 04.docx (20.87 kB)

Spisovná výslovnost - PL na 12. 04. - řešení.docx (26.62 kB)

Práce s textem - PL poslat do 16. 04.docx (18.94 kB)

 

 


Anglický jazyk (Mgr. Štěpánka Cedidlová)

AJ 03. 03. Birthday.docx (131.74 kB) 

AJ 05. 03. Birthday in Britain.docx (1.49 MB)

AJ 15. 03. - 19. 03. Adverbs of frequency.docx (791.39 kB)

AJ 23. 03. Adverbs od frequency.docx (12.9 kB)

AJ 31. 03. Revision: Opakování.docx (539.48 kB)

 


Matematika (Martin Střelecký) 

Matematika 6. třída pracovní list 02. 03.docx (12.13 kB)

Matematika 6. třída pracovní list 26. 03.docx (30.44 kB)

Matematika 6. třída zápis 30. 03.pptx (224.42 kB)

Matematika 6. třída zápis konstrukce trojúhelníku.ppt (1.01 MB)

Matematika 6. třída pracovní list 10. 04.docx (13.01 kB)

Matematika 6. třída pracovní list 13. 04.docx (12.93 kB)

Matematika 6. třída pracovní list 16. 04.docx (13.18 kB)

 


Informační a komunikační technologie (Ing. Ivan Bechný)

ICT6 1. Začínáme s Wordem.pptx (272.24 kB)

ICT6 2. Příprava stránky.pptx (667.97 kB)

ICT6 3. Základní úpravy textu.pptx (1.52 MB)

ICT6 4. PL - internet, tabulka.docx (13.68 kB) 

 


Dějepis (Mgr. Eva Šuláková)

6D, 01. 03. 2021, Sparta a Athény.pptx (1.09 MB)

6D, 03. 03. 2021, Řecké městské státy, PL (odevzdání do 15. 3. 2021).docx (910.08 kB)

6D, 15. 03. 2021, Řecko-perské války.ppt (3.38 MB)

6D, 22. 03. 2021, Řecko-perské války, ÚKOL (odevzdání do 26. 3. 2021).pptx (3.84 MB)

6D, 24. 03. 2021, Řecké městské státy a řecko-perské války, TEST (vyplňte do 29. 3. 2021).docx (12.43 kB)

6D, 29. 03. 2021, Athény po řecko-perských válkách.pptx (1.24 MB)

6D, 31. 03. 2021, Periklés, ÚKOL (odevzdání do 7. 4. 2021).docx (227.82 kB)

6D, 07. 04. 2021, Alexandr Veliký.pptx (7.86 MB)

6D, 12. 04. 2021, Alexandr Veliký, ÚKOL (odevzdání do 16. 4. 2021).pptx (4.49 MB)

6D, 14. 04. 2021, Kultura ve starověkém Řecku.pptx (5.46 MB)

 


Výchova k občanství (Mgr. Štěpánka Cedidlová)

Kultura, kulturní dědictví.pptx (1.12 MB)

Kulturní bohatství ČR - Praha (úkol s odesláním do 12. 2.).docx (11.91 kB)

Kultura - tradice, pracovní list s úkoly k odeslání do 28. 2.docx (12.67 kB)

15. 03. Kulturní instituce v ČR.pptx (2.14 MB)

15. 03. Kulturní instituce - pracovní list (odešlete zpět do 22. 03.).docx (962.63 kB)

22. 03. Virtuální exkurze, virtuální prohlídka.docx (12.6 kB)

29. 03. Masmédia a masová kultura.docx (44.71 kB)

 


Fyzika (Ing. Ivan Bechný)

F6 8. Fyzikální veličiny.pptx (46.11 kB)

F6 9. Délka, jednotky.pptx (1.11 MB)

F6 10. PL - fyzikální veličiny, délka.docx (14.35 kB)

F6 11. Měření délky.pptx (200.34 kB)

F6 12. Opakované měření délky.pptx (260.28 kB)

F6 13. Objem, jednotky.pptx (584.86 kB)

F6 16. Měření objemu.pptx (239.97 kB)

F6 17. Roztažnost těles.pptx (65.69 kB)

F6 18. Hmotnost, jednotky.pptx (771.3 kB)

F6 19. Převody jednotek hmotnosti.pptx (249.26 kB)

F6 20. Měření hmotnosti pevných těles.pptx (1 MB)

F6 21. Měření hmotnosti kapalného tělesa.pptx (470.55 kB) 

F6 22. Čas, jednotky.pptx (296.77 kB)

F6 23. Převody jednotek času.pptx (81.95 kB)

F6 24. Měření času.pptx (1.58 MB)

F6 26. Teplota, teplotní stupnice.pptx (103.08 kB)

F6 27. Měření teploty.pptx (136.24 kB)

F6 28. Hustota.pptx (225.71 kB)

F6 29. Měření hustoty kapalin.pptx (149.61 kB)

F6 30. Výpočet hustoty.pptx (254.81 kB)

F6 31. Výpočet hmotnosti a objemu z hustoty.pptx (283.47 kB)

F6 32. PL - hustota.docx (14.37 kB)

F6 33. Elektrický obvod.pptx (234.36 kB)

 


Přírodopis (Mgr. Eva Šuláková)

6PŘ, 04. 03. 2021, Kroužkovci.pptx (2.12 MB)

6PŘ, 16. 03. 2021, Kroužkovci, ÚKOL (odevzdání do 18. 3. 2021).docx (12.36 kB)

6PŘ, 18. 03. 2021, Členovci.pptm (4.23 MB)

6PŘ, 23. 03. 2021, Kroužkovci a členovci, TEST (vyplňte do 26. 3. 2021).docx (12.34 kB)

6PŘ, 25. 03. 2021 - Pavoukovci.pptm (4.47 MB) 6PŘ, 25. 03. 2021 - Pavoukovci.pdf (2.2 MB)

6PŘ, 06. 04. 2021, Pavoukovci, ÚKOL (odevzdání a kontrola na online hodině 8. 4. 2021).docx (725.13 kB)

6PŘ, 08. 04. 2021, Korýši.pptx (2.98 MB)

6PŘ, 13. 04. 2021, Korýši, ÚKOL (odevzdání a kontrola na online hodině 15. 4. 2021).docx (608.21 kB)

6PŘ, 15. 04. 2021, Vzdušnicovci.pptx (1.12 MB)

 


Zeměpis (Mgr. Jarmila Jurčíková)

Z6 od 01. 03. 2021 pouště,polopouště.docx (13.84 kB)

Z6 od 15. 03. 2021 subtropy.docx (13.36 kB)

Z6 od 22. 03. 2021 stepi, lesostepi.docx (13.99 kB)

Z6 od 29. 03.2021 lesy mírného pásu.docx (13.76 kB)

Z6 od 07. 04. 2021 referát - mírný pás - do 9. 4. 2021.docx (11.69 kB)

Z6 od 12. 04. 2021 lesotundra a tundra.docx (14.47 kB)

 


Výtvarná výchova a Pracovní činnosti (Mgr. Jarmila Jurčíková)

Malování pro dobrou náladu včetně návodu na pěstování vitamínů.docx (12.71 kB)

 


Vaření (Bc. Edita Krejčí)

Vaření 04. 03. - 18. 03.pdf (259.57 kB)

Vaření 18. 03. - 31. 03.pdf (395.36 kB)

Vaření 08. 04. - 22. 04.pdf (150.79 kB)