Navigace

Obsah

Český jazyk a literatuta (Mgr. Štěpánka Cedidlová)

01. 03. - Opakování z literatury.docx (23.1 kB)

02. 03. - Nauka o slově TEST.docx (12.2 kB) 

03. 03. - Pracovní list charakteristika.docx (15.91 kB) 

16. 03. - Obohacování slovní zásoby: procvičování, Druhy vět podle postoje mluvčího.docx (17.22 kB)

18. 03. - Pracovní list: Obohacování slovní zásoby.docx (690.59 kB)

OBOHACOVÁNÍ SZ TEST.pdf (91.12 kB)

22. 03. - Aktivity k opakování.docx (11.81 kB)

25. 03. - Podmět, pracovní list s řešením.docx (15.97 kB)

30. 03. - Druhy podmětu.docx (18.35 kB)

SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM.docx (13.97 kB)

Shoda PO a PŘS.docx (20.27 kB)

Procvičování shody podmětu s přísudkem.docx (16.12 kB)

Opakování PO, shoda PO a Přs.docx (15.62 kB)

 


Anglický jazyk (Mgr. Štěpánka Cedidlová)

AJ 03. 03. Mut goes shopping.docx (1.49 MB)

AJ 23. 03. Vyjádření množství nepočitatelných podstatných jmen.docx (4.18 MB)

AJ 26. 03. Emma´s apple crumble.docx (17.81 kB)

AJ 30. 03. Test (odpovědi odesílejte během středy 31. 3.).docx (1020.33 kB)

AJ 15. 04. Food.docx (13.52 kB)

 


Ruský jazyk (Mgr. Jarmila Jurčíková)

R7 od 02. 03. 2021 rozšiřující slovní zásoba.docx (12.92 kB)

R7 od 16. 03. 2021 číslovky do dvaceti.docx (12.65 kB)

R7 od 23. 03. 2021 sloveso žyť.docx (13.13 kB)

R7 30. 03. 2021 sloveso znát.docx (12.78 kB)

R7 od 06. 04. 2021 I. a II. časování.docx (12.85 kB)

R7 od 13. 04. 2021 časování.docx (12.46 kB)

 


Matematika (Martin Střelecký)

Matematika 7. třída pracovní list 03. 03.docx (13.17 kB)

Matematika 7. třída pracovní list 17. 03.docx (13.38 kB)

Matematika 7. třída pracovní list 19. 03.docx (13.77 kB)

Matematika 7. třída Opakování na písemnou práci 24. 03.docx (13.87 kB)

Matematika 7. třída pracovní list 10. 04.docx (11.92 kB)

Matematika 7. třída pracovní list 14. 04.docx (14.34 kB)

Matematika 7. třída příma úměra.ppt (1.27 MB)

Matematika 7. třída nepřímá úměra.ppt (385.5 kB)

Matematika 7. třída pracovní list 16. 04.docx (13.36 kB)

 


Dějepis (Mgr. Eva Šuláková)

7D, 01. 03. 2021, Video o Karlu IV., ÚKOL (odevzdání do 4. 3. 2021).docx (12.29 kB)

7D, 04. 03. 2021, Gotická kultura.pptx (6.11 MB)

7D, 15. 03. 2021, Gotika, TEST (vyplňte do 19. 3. 2021).docx (12.34 kB)

7D, 18. 03. 2021, Doba husitská.ppt (3.62 MB)

7D, 22. 03. 2021, Jan Hus, ÚKOL (odevzdání do 26. 3. 2021).docx (12.26 kB)

7D, 25. 03. 2021, Počátky husitského hnutí.ppt (4.54 MB)

7D, 08. 04. 2021, Průběh husitských válek.pptx (4.98 MB)

7D, 12. 04. 2021, Husitské období, ÚKOL (odevzdání a kontrola na online hodině 15. 4. 2021).docx (683.86 kB)

7D, 15. 04. 2021, Doba poděbradská.ppt (1.36 MB)

 


Výchova k občanství (Mgr. Štěpánka Cedidlová)

Zásady společenského chování.ppt (3.61 MB)

Rozdíly mezi lidmi - prfezentace.ppt (368 kB)

Rozdíly mezi lidmi - pracovní list.docx (13.29 kB)

Tolerance k národnostním menšinám.ppt (346.5 kB)

Sociální rozdíly mezi lidmi.docx (16.39 kB)

Rozdíly mezi lidmi.docx (12.96 kB)

 


Fyzika (Ing. Ivan Bechný)

F7 22. Mechanické vlastnosti kapalin, Pascalův zákon.pptx (93.81 kB)

F7 23. Hydraulická zařízení.pptx (388.41 kB) 

F7 24. Hydrostatická tlaková síla, tlak.pptx (599.89 kB)

F7 25. Výpočet hydrostatické síly a tlaku.pptx (89.81 kB)

F7 27. Vztlaková síla, Archimédův zákon.pptx (155.05 kB)

F7 28. Potápění,plavání,vznášení tělesa.pptx (56.02 kB)

F7 29. PL - Archimédův zákon, plavání těles.docx (21.24 kB)

F7 30. Mechanické vlastnosti plynů, atmosférický tlak.pptx (788.68 kB)

F7 31. Atmosféra Země.pptx (519.79 kB)

F7 33. Vztlaková síla v atmosféře, přetlak, podtlak.pptx (261.84 kB)

F7 34. Vztlaková síla v atmosféře - příklad.pptx (67.88 kB)

F7 35. Světlo, zdroje, prostředí, rychlost.pptx (515.71 kB)

 


Přírodopis (Mgr. Eva Šuláková)

7PŘ, 02. 03. 2021, Kapraďorosty.pptx (1.13 MB)

7PŘ, 16. 03. 2021, Nahosemenné rostliny.ppt (11.11 MB)

7PŘ, 19. 03. 2021, Kapraďorosty a nahosemenné, ÚKOL (odevzdání do 23. 3. 2021).docx (12.27 kB)

7PŘ, 26. 03. 2021, Jehličnany, ÚKOL (odevzdání do 6. 4. 2021).docx (298.57 kB)

7PŘ, 30. 03. 2021, Stavba rostlinného těla - kořen.pptx (2.4 MB)

7PŘ, 06. 04. 2021, Stavba rostlinného těla - stonek.pptx (7.61 MB)

7PŘ, 13. 04. 2021, Stavba rostlinného těla - list.pptx (2.49 MB)

7PŘ, 16. 04. 2021, Stonek a list, ÚKOL (odevzdání do 20. 4. 2021).docx (12.38 kB)

 


Zeměpis (Mgr. Jarmila Jurčíková)

Z7 od 01. 03. 2021 Kanada.docx (12.68 kB)

Z7 od 15. 03. 2021 USA, referát (Yellowston...) odeslat do 20. 03. 2021.docx (13.57 kB)

Z7 od 22. 03. 2021, USA, refer. kosmos, film do 26. 03. 2021.docx (14.41 kB)

Z7 29. 03.2021, Mexiko.docx (12.8 kB)

Z7 09. 04. 2021, Mayové do 11. 4. 2021.docx (11.59 kB)

Z7 od 12. 04. 2021, referát do 18. 4. 2021.docx (13.23 kB)

 


Výtvarná výchova a pracovní činnosti (Mgr. Jarmila Jurčíková)

Náměty výtvarných a pracovních činností.docx (11.48 kB)

 


Vaření (Bc. Edita Krejčí)

Vaření 04. 03. - 18. 03.pdf (259.57 kB)

Vaření 18. 03. - 31. 03.pdf (395.36 kB)

Vaření 08. 04. - 22. 04.pdf (150.79 kB)