Navigace

Obsah

Český jazyk a literatura (Mgr. Andrea Střelecká)

ČJ 8. tř. - plán práce 15. - 18. 03.docx (24.78 kB)

PODSTATNÁ JMÉNA.ppt (1.45 MB)

Podstatná jména - PL na 16. 03.docx (31.39 kB)

Vývoj české literatury - PL na 17. 03.docx (19.21 kB)

Podstatná jména - PL na 16. 03. - řešení.docx (22.79 kB)

ČJ 8. tř. - plán práce 22. - 25. 03.docx (24.58 kB)

Vývoj české literatury - PL na 17. 03. - řešení.docx (16.03 kB)

Skloňování podstatných jmen cizího původu.pptx (3.1 MB)

Úvaha.pptx (1.04 MB)

ČJ 8. tř. - plán práce 29. - 31. 03.docx (23.36 kB)

Skloňování podstatných jmen cizího původu - PL na 29. 03.docx (23.83 kB)

Skloňování podstatných jmen cizího původu - PL - řešení.docx (22.61 kB)

ČJ 8. tř. - plán práce 06. - 08. 04.docx (22.42 kB)

Úvaha - PL na 06. 04.docx (27.36 kB)

Slovesa.pptx (2.39 MB)

ČJ 8. tř. - plán práce 12. - 15. 04.docx (26.33 kB)

Slovesa - PL na 13. 04.docx (24.55 kB)

Slovesa - PL na 13. 04. - řešení.docx (25.03 kB)

Ilias a Odyssea - PL poslat do 16. 04.docx (24.16 kB)

 


Anglický jazyk (Mgr. Olga Úlehlová)

AJ 02. 03., 04. 03.pptx (13.78 MB)

AJ 04. 03. - Worksheet.docx (11.9 kB)

AJ 16. 03.pptx (13.91 MB)

AJ 18. 03.pptx (5.83 MB)

AJ 19. 03. - INFO.docx (13.43 kB) 

AJ 23. 03.pptx (1.1 MB)

AJ 25. 03.pptx (875.88 kB)

AJ 26. 03.pptx (453.82 kB)

AJ 30. 03.pptx (183.43 kB)

AJ 06. 04.pptx (271.5 kB)

AJ 08. 04.,  09. 04.pptx (42.36 kB)

AJ 13. 04.pptx (308.12 kB)

AJ 15. 04.pptx (3.58 MB)

AJ 16. 04.docx (1.28 MB)

 

 

Konverzace 

English Conversation - part 1.pptx (1.85 MB)

English Conversation - part 2.pptx (12.45 MB)

English Conversation - part 3.pptx (5.87 MB)

 


Německý jazyk (Mgr. Olga Úlehlová)

NJ 01. 03.pptx (1.5 MB)

NJ 05. 03. - Arbeitsblatt.docx (285.26 kB)

NJ 19. 03.docx (11.2 kB)

NJ 22. 03.pptx (444.1 kB)

NJ 26. 03.pptx (432.85 kB)

NJ 29. 03.pptx (1009.75 kB)

NJ 29. 03. - Arbeitsblatt.doc (69 kB)

NJ 09. 04., 12. 04.pptx (543.79 kB)

V pátek 16. 4. od 7:00 hod. do 15:00 hod. bude v MsTeams (kanál NJ) odkaz na test ve Forms!

 


Ruský jazyk (Mgr. Jarmila Jurčíková)

R8 od 01. 03. 2021, referát do 7. 3. 2021.docx (12.42 kB)

R8 od 15. 03. 2021, sloveso chtít.docx (12.48 kB)

R8 od 22. 03. 2021, líbit se, zajímat se.docx (12.7 kB)

R8 29. 03.2021, zajímat se + 4. p..docx (12.37 kB)

R8 09. 04. 2021, řečová cvičení.docx (12.37 kB)

R8 od 12. 04. 2021, opak. 6. l., DÚ do 18. 4. 2021.docx (12.58 kB)

 


Matematika (Martin Střelecký)

Matematika 8. třída pracovní list 03. 03.docx (40.13 kB)

Matematika 8. třída pracovní list 17. 03.docx (719.83 kB)

Matematika 8. třída pracovní list 19. 03.docx (14.87 kB)

Matematika 8. třída pracovní list 24. 03.docx (12.13 kB)

Matematika 8. třída pracovní list 10. 04.docx (12.39 kB)

Matematika 8. třída pracovní list 14. 04.docx (13 kB)

Matematika 8. třída pracovní list 16. 04.docx (13.73 kB)

 


Dějepis (Mgr. Eva Šuláková)

8D, 01. 03. 2021, Revoluční rok 1848, PL (odevzdání a kontrola na online hodině 5. 3. 2021).docx (945.3 kB)

8D, 05. 03. 2021, Modernizace v Evropě 2. poloviny 19. století.pptx (1.93 MB)

8D, 15. 03. 2021, Viktoriánská Anglie.pptx (6.72 MB)

8D, 18. 03. 2021, Královna Viktorie, ÚKOL (odevzdání do 25. 3. 2021).docx (3.21 MB)

8D, 22. 03. 2021, Sjednocení Itálie a Německa.pptx (3.85 MB)

8D, 29. 03. 2021, Druhá polovina 19. století, TEST (vyplňte do 31. 3. 2021).docx (12.37 kB)

8D, 09. 04. 2021, Občanská válka v USA.pptx (3.65 MB)

8D, 12. 04. 2021, Občanská válka v USA, ÚKOL (odevzdání a kontrola na online hodině 16. 4. 2021).docx (706.09 kB)

8D, 16. 04. 2021, Rusko a Japonsko v 2. polovině 19. století.pptx (1.52 MB)

 


Výchova k občanství (Mgr. Štěpánka Cedidlová)

Nákupy - práva spotřebitelů.pptx (1.33 MB)

Majetek.pptx (462.62 kB)

Vlastnictví.pptx (297.43 kB)

Peníze.pptx (1.33 MB)

Peníze - pracovní list s odesláním do 17. 2.docx (11.92 kB)

Souhrnný test - Majetek, vlastnictví, peníze.docx (12.09 kB) - odešlete zpět do 26. 2.

Formy placení.docx (2.45 MB)

Placení, bezpečnost na internetu.docx (13.89 kB)

Hospodaření s penězi 1.docx (14.96 kB)

Hospodaření s penězi 2.docx (27.44 kB)

 


Fyzika (Ing. Ivan Bechný)

F8 19. Změny skupenství látek.pptx (89.78 kB)

F8 20. Skupenské teplo.pptx (395.55 kB)

F8 21. Tání a tuhnutí.pptx (44.02 kB)

F8 22. Vypařování, var, kapalnění.pptx (57.84 kB)

F8 23. Sublimace a desublimace.pptx (45.57 kB)

F8 25. Pístové spalovací motory.pptx (4.47 MB)

F8 27. Elektrování těles, elektrický náboj.pptx (340.83 kB)

F8 28. Měření a jednotka elektrického náboje.pptx (241.75 kB)

F8 29. Elektrostatická indukce.pptx (455.62 kB)

F8 30. Elektrický proud a napětí.pptx (285.71 kB)

F8 31. Zdroje elektrického napětí.pptx (651.79 kB)

 


Chemie (Ing. Ivan Bechný)

CH8 25. Oxidy.pptx (158.63 kB)

CH8 26. Použití oxidů.pptx (53.86 kB)

CH8 28. Sulfidy.pptx (52.89 kB)

CH8 30. Použití sulfidů.pptx (192.51 kB)

CH8 31. Halogenidy.pptx (130.95 kB)

CH8 32. Použití halogenidů.pptx (531.71 kB)

CH8 34. Srážecí reakce.pptx (44.76 kB)

CH8 35. Kyseliny.pptx (101.1 kB)

 


Přírodopis (Mgr. Eva Šuláková)

8PŘ, 03. 03. 2021, Nervová soustava.pptx (2.39 MB)

8PŘ, 17. 03. 2021, Nervová soustava - mozek.pptx (1.16 MB)

8PŘ, 19. 03. 2021, Nervová soustava, ÚKOL (odevzdání a kontrola na online hodině 24. 3. 2021).docx (936.33 kB)

8PŘ, 24. 03. 2021, Poruchy nervové soustavy.ppt (724 kB)

8PŘ, 31. 03. 2021, Nervová soustava, TEST (vyplňte do 7. 4. 2021).docx (11.97 kB)

8PŘ, 07. 04. 2021, Smyslové orgány - zrak.ppt (1.51 MB)

8PŘ, 14. 04. 2021, Sluchové ústrojí.ppt (1.25 MB)

 


Zeměpis (Mgr. Jarmila Jurčíková)

Z8 od 01. 03. 2021, referát do 7.3.2021.docx (13.26 kB)

Z8 od 15. 03. 2021, Slovinsko do 19.3.2021.docx (11.66 kB)

Z8 od 22. 03. 2021, Slovensko.docx (13.19 kB)

Z8 od 29. 03. 2021, Polsko.docx (11.76 kB)

Z8 od 07. 04. 2021, slovenské hrady.docx (12.06 kB)

Z8 od 12. 04. 2021, Maďarsko.docx (12.81 kB)

 


Výtvarná výchova (Mgr. Jarmila Jurčíková)

Průběžné úkoly únor/březen.docx (11.3 kB)

 


Pracovní činnosti (Bc. Edita Krejčí)

Distanční výuka 04. 03. - 18. 03.pdf (140.25 kB)

Distanční výuka 18. 03. - 31. 03.pdf (238.98 kB)

Distanční výuka 08. 04. - 22. 04.pdf (300.48 kB)