Navigace

Obsah

Český jazyk a literatura včetně Pravopisných praktik (Mgr. Hana Burdová)

Rozdíl mezi pojmy slovo x větný člen - výklad učiva.pdf (147.24 kB)

Druhy vedllejších vět I. - výklad učiva.pdf (239.23 kB)

Druhy vedlejších vět II. - výklad učiva.pdf (295.59 kB)

Tabulka - druhy vedlejších vět.docx (15.23 kB)

Významové poměry mezi větami hlavními - výklad učiva.pdf (289.47 kB)

Poměry mezi větami hlavními - PL 1 (vypracovat na on-line hodinu 21. 4.).docx (13.64 kB)

V MS Teams, kanál Český jazyk a literatura, test Souvětí souřadné, souvětí podřadné, termín čtvrtek 15. 4. od 8:00 hodin do pátku 16. 4. do 20:00 hodin. 

 


Anglický jazyk (Mgr. Olga Úlehlová)

AJ 03. 03., 05. 03.pptx (335.93 kB)

AJ 15. 03.pptx (347.73 kB)

AJ 17. 03., 19. 03.pptx (2 MB)

AJ 22. 03.pptx (257.61 kB)

AJ 25. 03.pptx (729.34 kB)

AJ 26. 03. - INFO.docx (11.4 kB)

AJ 26. 03. - Worksheet.docx (593.81 kB)

AJ 29. 03.pptx (340.28 kB)

AJ 31. 03.pptx (358.98 kB)

AJ 07. 04.pptx (1.37 MB)

AJ 12. 04.pptx (88.25 kB)

AJ 12. 04. - Worksheet.docx (174.94 kB)

AJ 14. 04. - Worksheet.docx (15.74 kB)

V pátek 16. 4. od 7:00 hod. do 23:59 hod. bude v MsTeams (kanál AJ - obě skupiny) odkaz na test ve Forms (present perfect vs past simple, since/for).

 


Německý jazyk (Mgr. Olga Úlehlová)

NJ 02. 03., 03. 03.pptx (1.5 MB)

NJ 16. 03. - Arbeitsblatt.docx (12.99 kB)

NJ 17. 03.pptx (1.56 MB)

NJ 30. 03., 31. 03.pptx (1010.62 kB)

NJ 06. 04.docx (13.23 kB)

NJ 07. 04.pptx (490.33 kB)

NJ 13. 04.pptx (543.84 kB)

Ve středu 14.4. od 7:00 hod. do 23:59 hod. bude v MsTeams (kanál NJ) odkaz na test ve Forms (Jahreszeiten, Wetter, Körperteile, Beim Arzt).

 


Ruský jazyk (Mgr. Jarmila Jurčíková)

R9 od 02. 03. 2021, opakování slov.docx (12.09 kB)

R9 od 15. 03. 2021 PL vypracovat do 19. 03. 2021.pdf (49.2 kB)

R9 od 23. 03. 2021, slovesa hledat, říct.docx (12.76 kB)

R9 od 30. 03. 2021, slovesa se změnou II. čas..docx (12.23 kB)

R9 od 06. 04. 2021, časování se změnou.docx (12.43 kB)

R9 od 13. 04. 2021, DÚ do 16. 4. 2021.docx (12.39 kB)

 


Matematika (Martin Střelecký)

Matematika 9. třída pracovní list 3. 3.docx (13.46 kB)

https://www.skolaposkole.cz/storage/app/media/prijimacky%20testy/2017/MA_9_B_190417.pdf

https://www.skolaposkole.cz/storage/app/media/MA_IT-JPZ17_ctyrlete_testovy-sesit.pdf

Matematika 9. třída pracovní list 24. 03.docx (14.04 kB)

Matematika 9. třída pracovní list 26. 03.docx (13.87 kB)

Matematika 9. třída pracovní list 10. 04.docx (11.92 kB)

 


Dějepis (Mgr. Eva Šuláková)

9D, 02. 03. 2021, Osvobození Československa.pptx (2.39 MB)

9D, 16. 03. 2021, Evropa po druhé světové válce.pptx (3.35 MB)

9D, 18. 03. 2021, Dobrovolný úkol.docx (12.52 kB)

9D, 23. 03. 2021, Poválečné Československo.pptx (2.75 MB)

9D, 25. 03. 2021, Poválečný svět, PL (odevzdání do 31. 3. 2021).docx (764.24 kB)

9D, 30. 03. 2021, 1. fáze studené války.pptx (1.67 MB)

9D, 06. 04. 2021, Vítězný únor.docx (14.41 kB)

9D, 13. 04. 2021, Poúnorové Československo.pptx (7.95 MB)

 


Výchova k občanství (Ing. Ivan Bechný)

VO9 1.Odvětví práva.pptx (378.11 kB)

 


Fyzika (Ing. Ivan Bechný)

F9 16. Elektromagnetické záření.pptx (465 kB)

F9 17. Světelné jevy, lom světla.pptx (486.58 kB)

F9 19. Čočky.pptx (928.95 kB)

F9 20. Atomové jádro, radioaktivita.pptx (1.08 MB)

F9 21. Jaderné reakce, jaderná energie.pptx (433.58 kB)

 


Chemie (Ing. Ivan Bechný)

CH9 23. Plasty.pptx (121.08 kB)

CH9 24. Makromolekuly, polymarace.pptx (177.86 kB)

CH9 25. Syntetická vlákna.pptx (150.96 kB)

CH9 26. Sacharidy.pptx (100.15 kB)

CH9 27. Tuky.pptx (392.97 kB)

CH9 28. Bílkoviny.pptx (218.28 kB)

CH9 30. Biokatalyzátory, enzymy.pptx (229.63 kB)

CH9 32. Biokatalyzátory, hormony.pptx (267.78 kB)

CH9 33. Chemizace, chemické výroby.pptx (44.18 kB)

CH9 35. Léčiva.pptx (43.92 kB)

CH9 36. Drogy.pptx (56.71 kB)

CH9 38. Detergenty.pptx (122.01 kB)

 


Přírodopis (Mgr. Eva Šuláková)

9PŘ, 03. 02. 2021, Sopečná činnost.ppt (7.47 MB)

9PŘ, 17. 02. 2021, Zemětřesení, sopečná činnost, PL (odevzdání do 26. 2. 2021).docx (81.53 kB)

9PŘ, 03. 03. 2021, Mimořádné události - evakuace obyvatel.docx (12.52 kB)

9PŘ, 24. 03. 2021, Vnější geologické děje.ppt (3.52 MB)

9PŘ, 07. 04. 2021, Vnější geologické děje, TEST (vyplňte do 14. 4. 2021) + Půdy.docx (12.34 kB)

 


Zeměpis (Mgr. Eva Šuláková)

9Z, 10. 02. 2021, Společné a odlišné znaky států.pptx (1.07 MB)

9Z, 24. 02. 2021, Svrchovanost státu, ÚKOL (odevzdání do 5. 3. 2021).pptx (4.01 MB)

9Z, 17. 03. 2021, Znaky států, ÚKOL (odevzdání do 26. 3. 2021).pptx (1.12 MB)

9Z, 31. 03. 2021, Správní členění států a státní zřízení, ÚKOL (odevzdání do 14. 4. 2021).docx (16.83 kB)

9Z, 14. 04. 2021, Mezinárodní organizace a odlišný stupeň rozvoje států, ÚKOL (odevzdání do 28. 4. 2021).docx (15.31 kB)

 


Výtvarná výchova (Mgr. Jarmila Jurčíková)

Průběžné úkoly - únor/březen.docx (11.33 kB)

 


Pracovní činnosti (Bc. Edita Krejčí)

Distanční výuka 04. 03. - 18. 03.pdf (140.25 kB)

Distanční výuka 08. 03 - 31. 03.pdf (433.22 kB)

Distanční výuka 08. 04. - 22. 04.pdf (300.56 kB)