Navigace

Obsah

Pyžamový den

V pátek 5. května 2017 jsme zažili tak trochu netradiční vyučovací den.

Učení nás sice neminulo, ale hodiny byly jiné než obvykle. Nejenže jsme celé vyučování strávili v pyžamu, ale navíc si mezi sebou žáci a učitelé vyměnili role – žáci si vyzkoušeli, jaké je to být učitelem a snažili se před tabulí, učitelé se zase na chvíli vrátili do školních lavic.  Cílem nebylo jen se pobavit, ale chtěli jsme, aby si žáci vyzkoušeli prezentaci své práce, vedení kolektivu a zvládání komunikace i kázně. Pro některé nebylo jednoduché zaujmout svou výukou spolužáky, protože ne všichni byli ochotní respektovat kantorské pokyny. Neulehčili jim to ani učitelé, kteří svým chováním kopírovali chování žáků, takže většinu času strávili popíjením, pokřikováním, pohazováním papírků, opisováním a neustálým odbíháním na záchod s tím, že už to prostě nevydrží. Věřím, že jsme si vzájemně dokázali, že ani jedna z těchto rolí není jednoduchá – učitel musí umět žáky motivovat a upoutat, žáci by zase měli věnovat našemu výkladu a snažení dostatečnou pozornost.

A co vymyslíme příště?