Navigace

Obsah

Naše škola o prázdninách

Ani o prázdninách jsme ve škole nezaháleli. Místo dětí však nastoupila do tříd 1. stupně pracovní četa obecního úřadu, která odstranila ze stěn staré a nehygienické koberce a vynesla starý nábytek. A potom už úřadoval malíř - pan Miroslav Bařina. Stěny ve třídách opravil (a že spotřeba tmelu a sádry nebyla malá!) a krásně čistě vymaloval. A aby toho nebylo málo, stačil ještě vymalovat celou chodbu v 1. patře. Do nově vymalovaných tříd přibyly druhákům a třeťákům k novým lavicím ještě nové skříňky a skříně a také prvňáčci dostali kompletně nově vybavenou učebnu. V těchto úpravách a dovybavení ostatních prostor školy se budeme snažit postupně pokračovat.
Velké poděkování nejen od nás, ale i od našich žáků, kterým se v novém velmi líbí, patří pánům Tomáši Mrlinovi a Josefu Valchářovi za likvidaci starých koberců a vydatnou pomoc při stěhování nábytku a panu Miroslavu Bařinovi, který v rekordním čase zvládl opravit a vymalovat plochy velikosti sportovní haly.