Navigace

Obsah

Pomozte nám zachránit farmáře

Naše škola se stala jednou z pilotních škol, které byly vybrány do projektu „Pomozte nám zachránit farmáře“ Agrární komory Zlín, podpořeného Ministerstvem zemědělství.
Projekt je určen pro žáky 8. a 9. tříd a jeho první část představovala beseda o zemědělství, která se na naší škole uskutečnila 19. 10. 2017. Žáci se na ní seznámili se zemědělstvím jako významným oborem lidské činnosti a s možnostmi studia a uplatněním na trhu práce v zemědělství a potravinářství.
A pak už následovala exkurze do EnviCentra Pro krajinu ve Vysokém Poli, které pořádá výukové programy zaměřené na šetrné hospodaření, chov zemědělských zvířat a zpracování regionálních produktů. Ve středu 25. října si naši osmáci a deváťáci prohlédli areál, dozvěděli se mnoho zajímavého o chovu a péči o hospodářská zvířata a někteří se s nimi také náležitě pomazlili (doufáme, že je všechny v pořádku vrátili). Všichni si mohli vyzkoušet vyrobit z vlny malou drobnost na památku a na konec si pořadatelé nechali to nejlepší – ochutnávku regionálních potravin. Na stole se objevily domácí klobásky, sýry, tvaroh, jogurt a chleba; k zahnání žízně se podával výborný mošt. Naši žáci tak strávili příjemné dopoledne, které jim přineslo zábavnou a poutavou formou mnoho nových poznatků.