Navigace

Obsah

Branný den

V úterý 8. května 2019 se žáci všech ročníků zúčastnili Branného dne, který si pro nás připravili studenti Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. A jak taková akce vypadala? Rozhodně nás neodradilo ani netypicky chladné počasí. Ráno jsme se sešli u fotbalového hřiště, kde jsme byli rozděleni do několika skupin a seznámeni s plánem dne. A mohli jsme začít! Naši žáci si tak na různých stanovištích vyzkoušeli například postup při evakuaci v nenadálých situacích, navlékli se do ochranných obleků a plynových masek, okusili něco málo z vojenského výcviku nebo se snažili sestřelit cíl v podobě plechovek. Důležitou zastávkou bylo jistě stanoviště první pomoci. Na figuríně si někteří odvážlivci zkusili masáž srdce, jiné jsme coby figuranty uváděli do stabilizační polohy. Téměř vždy následovala zajímavá debata, při které se někteří z žáků podělili o vlastní zážitky (ať už se nacházeli v roli poraněných nebo zachraňujících). A abychom to shrnuli - i když s námi toto dopoledne občas zatřásla zima, přesto jsme si Branný den náležitě užili.