Navigace

Obsah

Projektový den k výročí vzniku samostatné Československé republiky

V pátek 26. října jsme si projektovým dnem připomněli významné výročí vzniku samostatného Československa. Paní učitelka Koňaříková za přispění ostatních vyučujících a za pomoci deváťáků připravila stanoviště, na kterých žáci plnili rozmanité úkoly, řešili rébusy a museli také uplatnit své pohybové schopnosti. Seznámili se tak s významnými politickými osobnostmi 1. republiky, důležitými průmyslovými podniky a jejich výrobky, zopakovali si znalosti o státní vlajce, státní hymně a státním znaku nebo si vyzkoušeli znalost slovenštiny. A aby vše nebylo jen o znalostech, na stanovišti Sokola si zacvičili a zasoutěžili, na stanovišti Československého červeného kříže poskytovali první pomoc zraněným spolužákům a na stanovišti armády předvedli svou šikovnost ve střelbě ze vzduchovky a někteří si také zkusili nasadit plynovou masku.
Velké poděkování pak patří paní Pavlíně Geržové, která si pro nás připravila prohlídku liptálské historické požární stříkačky a soutěž, ve které žáci řadili obrázky hasebních strojů od nejstarších po nejmodernější.
Z reakcí žáků bylo vidět, že se jim projektový den líbil a krátká návštěva naší historie je nejen poučila, ale - což je stejně důležité - i pobavila.