Navigace

Obsah

Speciální třída

Učení a aktivity za měsíce listopad 2019 - únor 2020 v naší speciální třídě.

V posledním podzimním měsíci roku 2019 jsme se řádně rozloučili s podzimem. Nezapomněli jsme ani na dušičky, ani na návštěvu lesa, který se pro nás stal velkým zdrojem inspirace. Podzimnímu tvoření jsme věnovali mnoho času. Čas jsme věnovali i sv. Martinovi nebo projektu, který byl zaměřený na ptactvo. Dalším větším tématem byly noviny a reklama. V listopadu jsme znovu navštívili keramickou dílnu a vyráběli vánoční svícny a zvonečky. Listopad se také nesl v duchu příprav na vánoční jarmark. Všichni naši žáci se do projektu zapojili a přiložili ruku k dílu a úspěch na samotném jarmarku toho byl důkazem. Naši indiáni spolupracovali na výrobě teepee a dál pilně (někdo méně pilně) sbírali pera na indiánskou čelenku.
Prosinec je neodmyslitelně spjatý s adventem a adventní čas zavládl i v naší třídě. Projektové učení s názvem Advent probíhalo průběžně celý prosinec. Hned na začátku prosince jsme absolvovali exkurzi ve Vsetínské IRISE. A navštívili vánoční trhy ve Vsetíně a Zlíně. Projekt zaměřený na Karla Čapka jsme doplnili návštěvou knihovny ve Zlíně. V prosinci jsme také procvičovali naši finanční gramotnost a dál kutili v našich dílnách a vařili ve cvičné kuchyňce. V lese jsme nazdobili stromeček pro lesní zvířátka a pozorovali přírodu v zimě. Povídali jsme si o tom, jaký byl život indiánů v zimě. Vše vyvrcholilo vánoční besídkou, která byla příjemným zakončením roku 2019.

V lednu jsme se kromě učení, testů a zkoušení věnovali i projektům Druhá světová válka a Vesmír. Tvořili jsme land art, vyráběli jsme obrázky pomocí ledu. Zaměřili jsme se na zvířata v zimě a sčítání ptáků. V lednu jsme také symbolicky otevřeli šicí dílnu a vyzkoušeli si práci za šicím strojem. Jako každý měsíc i tento jsme pracovali se dřevem v dřevodílně a v cvičné kuchyňce jsme tentokrát připravovali dezert. Blíže jsme se seznámili s typickým indiánským oblečením a přiblížili si lov bizonů. A první pololetí školního roku 2019/2020 uteklo jako voda.

Únor byl opravdu pestrý. Zaměřili jsme se podrobněji na Masopust, který jsme doplnili edukačním programem na zámku ve Vsetíně. Ve Vsetíně jsme již tradičně navštívili i knihovnu. Menším tématem byl Valentýn. Hráli jsme si na malé stopaře a poznávali stopy zvířat. Keramika měla tentokrát indiánský námět - tvořili jsme lapače snů. Navštívili jsme město Vizovice - zámek, místní výstavy a pamětihodnosti. Zasadili sazenice a prováděli hravé chemické a fyzikální pokusy. Několikrát jsme se také učili venku. Dalším větším tématem byly zuby a osobní hygiena. V dílně jsme tentokrát vyráběli pastelkovník (fixovník) a další drobné předměty ze dřeva a plastu. V cvičné kuchyňce to v únoru vonělo masopustními dobrotami. A to zdaleka není všechno... Druhé pololetí školního roku 2019/2020 jsme nemohli začít lépe.

Mgr. Michaela Baťová