Navigace

Obsah

Září ve speciální třídě

Akce speciální třídy.

Ještě malá vzpomínka na loňský školní rok – i naše speciální třída se zapojila do projektu Kostarika. Kostarice jsme věnovali mnoho času a na projektu pracovali průběžně, dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých informací. Přiložené fotografie jsou důkazem toho, že jsme si projekt užili.
Školní rok 2019/2020 jsme začali celoročním projektem, který je věnován původním obyvatelům Ameriky. Indiánská tématika nás bude provázet celým školním rokem. Každý měsíc nás také provází určité motto a úkoly. Sbíráme nálepky, které vždy na konci měsíce proměníme v indiánské pero              na pravou indiánskou čelenku.
Ve speciální třídě klademe důraz na hravé poznávání a zkoumání svého okolí. Hrou se žáci naučí nejvíce. Učení venku provází celý náš edukační proces.
Jedna z výhod speciální třídy je i ta, že naši žáci navštěvují různé ročníky. Většina dětských psychologů ví, že míchání dětí různých věkových skupin má pozitivní dopady. Děti se učí raději, naučí se více a lépe si věci zapamatují. Mají smysl pro spolupráci.
V září jsme se také podrobněji zaměřili na téma houby, které jsme prozkoumávali všemi smysly .
Byli jsme také na zámku ve Vsetíně a navštívili několik výstavy: 80 let vsetínského hokeje, Konopí, výstavu živých hub a výstavu věnovanou pravěku. Absolvovali jsme také lektorský program "Není houba jako houba" a podívali se do věže.
V záři jsme zavítali i do vsetínské knihovny a nasávali vůni knih.

Mgr. Michaela Baťová