Navigace

Obsah

Projektový den 17. listopad

Akce pro všechny žáky školy.

V pátek 15. listopadu se žáci prvního i druhého stupně vrátili zpět v čase, aby si připomněli významné výročí třiceti let od počátku sametové revoluce. S důležitým dnem 17. listopadu se děti seznámily na jedenácti stanovištích. Z prvního stanoviště za doprovodu harmoniky zněly sametové písně od Karla Kryla či Jaroslava Hutky. Na dalším například zněla revoluční hesla jako „máme holé ruce“ a „nežít ve lži“. Žáci si taktéž vyzkoušeli, jak probíhala typická hodina tělesné výchovy. Během projektového dne nechybělo ani malování klíčů, které se staly symbolem sametové revoluce. Děti musely však zapojit i všechny mozkové závity, neboť na ně čekaly úlohy týkající se vypočítávání cen potravin v obchodě, skládání rébusů nejvýznamnějších osobností té doby nebo se musely zamyslet, co tehdejšímu režimu vadilo, či naopak co uvítal. Nechybělo ani promítání legendárních socialistických reklam, jež tvořily nedílnou součást tehdejšího televizního vysílání. Největšímu úspěchu se však těšilo stanoviště dobové střelnice, kde si žáci mohli vyzkoušet střelbu z dobových i moderních kuličkových zbraní.

Celý den doprovázela dobrá nálada a zpětná vazba od dětí byla pozitivní, každý si totiž našel něco, co ho svým způsobem oslovilo a pobavilo. Závěrem patří velký vděk všem učitelům a žákům 9. třídy, kteří se na organizaci podíleli.

Bc. Patrik Tomšů