Navigace

Obsah

Technický jarmark a Burza škol

Akce Krajské hospodářské komory Zlínského kraje pro žáky 8. a 9. tříd.

V rámci projektu IKAP uspořádala během měsíce října a listopadu Krajská hospodářská komora Zlínského kraje sérii Technických jarmarků 2019. Akce proběhla v pěti městech Zlínského kraje – Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Uherské Hradiště a Uherský Brod.

Technické jarmarky jsou koncipovány jako exkurze ve významných regionálních firmách. Cílovou skupinou jsou žáci základních škol, převážně 8. – 9. tříd, které navštíví v jednom dni vždy dvě firmy, ve kterých získají informace nejen o navštívené společnosti a jejich výrobních programech, ale také i o důležitých dovednostech a znalostech, které jsou směrodatné pro budoucí zaměstnanecký poměr, aktuálně požadovaných pracovních pozicích, a dalších zaměstnaneckých benefitech. Součástí exkurze v každé firmě je i prezentace spolupracující střední školy, která žáky na pracovní pozice připraví.

Ve středu 16. října jsme se jarmarku zúčastnili i my, žáci z 8. a 9. třídy. Jarmark probíhal v různých vsetínských firmách, které sídlí v areálu bývalé Zbrojovky Vsetín. Byli jsme rozděleni do tří skupin a pod bdělým dozorem paní ředitelky Burdové a pánů učitelů Bechného a Holmana navštívila každá skupina dvě různé firmy za plného provozu – 1. a 2. skupina Galvamet  spol. s r. o. a  M&V, spol. s r. o. divize  STIMZET, 3. skupina ZV – Nástroje s. r. o. a Trimill a. s. 

Ve firmách nás provedli jejich vedoucí zaměstnanci, obeznámili nás s provozem a s tím, co různé druhy práce v jejich firmě obnáší. Seznámili nás rovněž s učilišti a středními školami, které by nás na práci v těchto firmách připravily.

Lucie Řezníčková, žákyně 9. třídy

 

Ve čtvrtek 24. října jsme my, žáci 9. třídy, navštívili burzu škol v Domě kultury ve Vsetíně.  

Ráno jsme společně odjeli linkovým autobusem na vsetínské autobusové nádraží, odkud jsme se pak přesunuli do Domu kultury.  Hned u vchodu nás přivítaly milé dívky, které nám rozdaly lístky s žádostí o jejich vyplnění. Protože mnozí z nás navštívili burzu již vloni, mohli porovnávat. Ta letošní byla podstatně větší než loňská, kdy prezentující školy obsadily pouze hlavní sál. Tentokrát nebylo volné místečko snad ani na chodbě, všude spousta stánků se zástupci středních škol i firem, od kterých jsme se dozvídali spoustu zajímavých informací. Lidé u stánku nám byli ochotní odpovědět na všechno, co nás zajímalo. Od každé školy jsme ještě dostali letáček s potřebnými informacemi a od některých i malou pozornost. V letáčku byly uvedeny informace o škole, kdy a kde jsou dny otevřených dveří či jestli daná škola nabízí finanční podporu za praxi. Burza byla velmi zajímavá a pro ty, kteří si ještě nebyli jisti výběrem školy, tak určitě i velmi užitečná. Některým přinesla spoustu nových informací o známých školách. Myslím, že nebylo od věci projít si celou burzu ještě odpoledne s rodiči. 

Sabina Ševčíková, žákyně 9. třídy