Navigace

Obsah

Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

ředitel

Ředitel školy

Mgr. Jiří Švehlík - M, VO, TV        

email: svehlik.reditel@zsliptal.cz

tel.: 606 753 533

 

 

zastupce

Zástupce ředitele školy 

Mgr. Andrea Střelecká - ČJ, PP, výchovná poradkyně

email: strelecka.andrea@zsliptal.cz

tel.: 606 748 600

 

 

UČITELÉ:

učitel

Mgr. Sylvie Babicová - AJ 1. stupeň

email: babicova.sylva@zsliptal.cz

 

 

 

učitel

Mgr. Michaela Baťová

třídní učitelka Speciální třídy

email: batova.michaela@zsliptal.cz

 

 

učitel

Ing. Ivan Bechný

třídní učitel 7. třídy, F, Ch, ICT, SI, VO, koordinátor ICT

email: bechny.ivan@zsliptal.cz

 

 

učitel

Mgr. Štěpánka Cedidlová

třídní učitelka 9. třídy, ČJ, AJ, HV

email: cedidlova.stepanka@zsliptal.cz

 

 

učitel

Mgr. Miroslava Haničáková

třídní učitelka 3. třídy

email: hanicakova.m@zsliptal.cz

 

 

učitel

Mgr. Jana Hříbková

třídní učitelka 2. třídy

email: hribkova.jana@zsliptal.cz

 

 

učitel

Mgr. Jana Ildžová

třídní učitelka 1. třídy

email: ildzova.jana@zsliptal.cz

 

 

učitel

Mgr. Jarmila Jurčíková - RJ, VV

email: jurcikova.j@zsliptal.cz

 

 

 

 

učitel

PhDr. Iva Kovářová

třídní učitelka 5. třídy

email: kovarova.iva@zsliptal.cz

 

 

učitel

Mgr. Jana Kuželková

třídní učitelka 4. třídy

email: kuzelkova.jana@zsliptal.cz

 

 

učitel

Mgr. Martin Mojžíšek - Z, PČ, ZS, TV, učitel Speciální třídy

email: mojzisek.martin@zsliptal.cz

 

 

 

učitel

Martin Střelecký - M, PČ, SM

email: strelecky.martin@zsliptal.cz

 

 

 

učitel

Mgr. Eva Šuláková

třídní učitelka 8. třídy, D, Př, VO, PřS, PČ, VZ

email: sulakova.eva@zsliptal.cz

 

 

učitel

Mgr. Olga Úlehlová

třídní učitelka 6. třídy, AJ, NJ, TV

email: ulehlova.olga@zsliptal.cz

 

 

 

 

Asistenti pedagoga:

Jarmila Gojová

asistent pedagoga 2. stupeň

email: gojova.jarmila@zsliptal.cz

 

Naděžda Bechná

asistent pedagoga speciální třídy

email: bechna.nada@zsliptal.cz

 

Školní družina:

vychovatelka

 

Petra Pilná

email: pilna.druzina@zsliptal.cz

 

 

 

vychovatelka

 

Alena Vakrčková

email: vakrckova.alena@zsliptal.cz