Menu
ZŠ Liptál
Základní školaLiptál
ZŠ Liptál
Základní školaLiptál
​​

Základní škola Liptál

Družina

S novým školním rokem 2022/2023 přichází do naší školní družiny velké změny. Otevíráme dvě oddělení a nabízíme možnost využít i ranní družinu. Tím jsme navýšili kapacitu míst snad pro všechny zájemce.

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou    v rodině. Družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků i přípravou na vyučování a je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. Ve školní družině se snažíme vytvářet takové prostředí, aby se děti cítily spokojené, bezpečné, jisté. Máme vytvořená pravidla, která platí pro všechny účastníky družiny. Každé dítě má stejná práva, možnosti a povinnosti. Nabídka aktivit je dobrovolná a do plánování, realizace i hodnocení činnosti jsou žáci aktivně zapojování. Snažíme se, aby každý žák mohl uplatnit své specifické vlohy a schopnosti, být úspěšný v některé z nabízených činností. Žáci nejsou přetěžováni, dostávají srozumitelné a jasné pokyny a při práci rozvíjíme citlivost pro vzájemnou pomoc a toleranci, podporu ve vztahu k ostatním, ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu a odpovědnost za vlastní činy a chování. Podporujeme důvěru v sebe sama a v hodnocení upřednostňujeme pozitivní stránky.

Provoz školní družiny:

  • ranní družina 6:30 - 7:30
  • odpolední družina 11:30 - 16:30

Do ranní družiny děti chodí nejpozději do 7:30 hodin. Později už děti musí počkat před hlavním vchodem školy. Z ranní družiny doprovázíme prvňáčky až do jejich třídy. Po vyučování si třídní učitelky odvedou děti na oběd a tam si děti přebereme. Ranní a odpolední družina bude ve třídě u bočního vchodu, takže ráno přicházejte a odpoledne vyzvedávejte děti bočním vchodem, kde je na dveřích zvonek, paní vychovatelka vám přijde otevřít.

Vyzvedávání dětí:

Kdo si vyzvedává dítě po obědě, musí počkat až do doby, kdy se vracíme z obědu zpět do třídy - buď v 11:50 anebo 12:50 hodin, podle rozvrhu vyučování.

V čase mezi 13:30 - 15:00 hodin si děti nevyzvedávejte. V této době má družina vycházku a jsme mimo budovu školy. Pokud výjimečně potřebujete dítě vyzvednout venku, je potřeba se na tom domluvit písemně nebo osobně s paní vychovatelkou.

Děti si vyzvedávejte pouze u družinového vchodu. U zvonku nahlaste jméno, příjmení a třídu dítěte. Než za Vámi dítě přijde, nikam neodcházejte. Pokud nebudete čekat v prostoru k tomu určeném, dítě se vrátí zpět do družiny.

Vyzvedávání dětí mimo dobu uvedenou v přihlášce:

Omluvenka z družiny musí být předložena předem v písemném sdělení s uvedením celého jména, data, hodiny, zda jde sám nebo v doprovodu a podpisem zákonných zástupců. Omluvenku předávejte pouze paní vychovatelce (ne třídní učitelce). Vzor uvolnění z družiny je ke stažení na webu školy nebo u vychovatelek. Na telefonickou žádost dítě nemůže být uvolněno.

Pokud dítě zůstává v družině po vycházce, dejte mu prosím odpolední svačinu.

Družinové kroužky:

Nabídka družinových kroužků bude vyvěšena na webu školy od 12. 9. Pro družinové děti jsou kroužky zdarma. (pozn. Rodiče hradí pouze spotřební materiál.)

Poplatek za školní družinu činí 60,- Kč za 1 dítě na měsíc. Možné způsoby úhrady poplatku:

  • Jednorázově za celý školní rok (600,- Kč)  na účet školy, splatnost do 31. 10. 2022

Upozornění: V případě, že úplatu za školné neuhradíte v daném termínu, bude se postupovat dle vnitřního řádu ŠD.

Bankovní spojení ZŠ:

  • č. účtu: 6779430297 / 0100 

  • Variabilní symbol: registrační číslo

  • Do poznámky pro příjemce uvést jméno dítěte a třídu

Odhlášení ze školní družiny je možno pouze písemnou formou. Je možno odhlásit dítě buď na stálo, nebo jen na určitý měsíc. Pokud dítě není odhlášeno, platí nadále poplatek za školní družinu 60,- Kč/měsíc. Tiskopis ke stažení viz výše.

Veškeré změny a dotazy řešte s vedoucí vychovatelkou (Petrou Pilnou), popř. s vychovatelkou Vašeho oddělení. Děkujeme.

Přímé telefonické spojení na školní družinu: Pilná Petra tel: 739 236 986

Vakrčková Alena tel: 777 883 306

Těšíme se na společné zážitky! Vaše paní vychovatelky.

Dokumentace ŠD ke stažení:

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
​​

Kde nás najdete?

Základní škola Liptál,
okres Vsetín, Liptál 465
756 31

mapa

nahoru