Navigace

Obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL MÁ SPECIÁLNÍ TŘÍDU

 

Inkluze a potřeba zkvalitnit péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami přiměla naše vedení školy v souladu s § 16, odstavce 9 školského zákona ke zřízení speciální třídy, kam je dítě zařazováno na základě doporučení školského poradenského zařízení a v souladu se zájmem dítěte. Tento typ třídy u nás a v blízkém okolí chyběl. Proto doufáme, že mnohým rodičům a zákonným zástupcům ulehčíme výběr vzdělání pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

V krátké době se nám podařilo zrekonstruovat novou třídu, umístěnou v bočním křídle školy.                Za vstřícného přístupu vedení Základní školy Liptál, vedení obce Liptál i vedení DD Liptál se povedlo vytvořit příjemné prostředí, nabízející našim žákům individuální a kvalitní vzdělání.

Rozvrh speciální třídy vychází z ŠVP naší školy a doporučení poradenského centra. Speciální třída        v žádném případě neznamená, že její žáky zcela oddělujeme od ostatních. Ve společných prostorech se potkávají i s ostatními žáky a pedagogy školy, což je také jeden z cílů naší inkluze.

Ve speciální třídě rádi přivítají další žáky. V případě zájmu Vás rádi provedeme školou i třídou                a seznámíme Vás s naší koncepcí.

Věříme, že speciální třída pomůže splnit povinnou školní docházku žákům, které potřebují naši pomoc    o něco více, než ostatní žáci.

Podívejte se na naší fotogalerii na webu ZŠ Liptál, kde pravidelně přidáváme aktuality a novinky, protože naše práce nás baví.

 

Mgr. Michaela Baťová, třídní učitelka speciální třídy