Navigace

Obsah

Spolek rodičů a přátel při Základní škole Liptál

 

Cíle a poslání SRPŠ : Koordinovat a sjednocovat výchovného působení rodiny a školy, pomoc škole                                           při plnění jejího poslání.

Ke splnění základních cílů SRPŠ zejména :

 • Působení na rodiče ke správné výchově dětí v rodině.
 • Seznamuje rodiče i veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy s úlohou rodičů při jejich zabezpečování.
 • Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
 • Přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí a podmínek studia.
 • Předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, působnosti jednotlivých typů a druhů škol a institucí mimoškolní výchovy, vyjadřuje se z pohledu rodičů k právním předpisům v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a mládeže a v oblasti fungování školy a jejího rozvoje a činnosti.
 • Podílí se na financování některých vybraných vzdělávacích programů, činností a aktivit pro žáky školy.
 • Ve spolupráci s vedením školy organizuje:
 1.  Schůzky rodičů studentů školy
 2. Volby do orgánu SRPŠ
 3. Podílí se na akcích jako Vánoční Jarmark, Velikonoční Jarmark, Karneval, Pohádkový les a v plánu je např. opět zavést ples pro naše starší ročníky.

 

Aktuální výše členského příspěvku pro školní rok 2022/2023 činí:

1 Dítě / 300,-

2 a více dětí / 500,-

Bankovní účet : 2000787885/2010 , Fio Banka

 

Způsob rozdělení peněz fondu SRPŠ:

 • V souladu se základním posláním SRPŠ jsou finanční prostředky z fondu cíleně rozděleny na konkrétní akce organizované SRPŠ nebo jsou věnovány na vybavení a pomůcky pro školu.
 • Schvalování příspěvků z fondu je zajišťováno výkonným výborem na jeho pravidelných jednáních a dle doporučení výkonného výboru je příspěvek buď přiznán, částečně přiznán nebo nikoli

Statutární orgán :

 • Předseda :           Mária Martinů   
 • Místopředseda : Iva Labajová 
 • Pokladník :          Jitka Kvaššay
 • Revizní komise : Leona Daňová, Veronika Jurásková, Jana Fendrychová

Členové výboru/Zástupci tříd :

 1. Třída – Petra Martinů, Leona Daňová
 2. Třída – Mária Martinů, Roman Martinů
 3. Třída – Jitka Kvaššay
 4. Třída – Jana Mikačová
 5. Třída – Jana Fendrychová, Lara Vavříková
 6. Třída – Veronika Jurásková, Iva Labajová
 7. Třída – Miroslav Hrádek, Jana Potěšilová
 8. Třída - x
 9. Třída – x

 

Budeme moc rádi za nové členy, abychom mohli práci v spolku efektivně rozvíjet.

Přikládáme přihlášku pro nové členy, kterou můžete odevzdat u svého třídního učitele.

Přihláška SRPŠ

 

Pro jakékoliv dotazy volejte na mob. 739 544 746 Martinů Mária.

 

Dokumenty:

SRPŠ-Příspěvek 2022-2023 

 

Zápisy ze schůzek SRPŠ:

Zápis - 06.09.2022

Zápis - 21.3.2022