Navigace

Obsah

Spolek rodičů a přátel Základní školy Liptál

 

Spolek je nezávislým samosprávným spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků, stejně tak i pedagogů, přátel a příznivců školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu. 

Spolek byl ustanoven podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,               v platném znění.

Posláním spolku je spolupracovat se školou, vytvářet zázemí pro výchovně vzdělávací, kulturní              a sportovní aktivity dětí a rodin s dětmi v obci, podílet se na přípravě a koordinaci aktivit pro děti  a rodiny s dětmi, pomáhat školám v obci při plnění jejich úkolů v oblasti výchovně vzdělávací,          přispívat  k materiálnímu, technickému a finančnímu zajištění činnosti.

Hlavní činnosti spolku: 

  • Pořádání kulturních, sportovních, vzdělávacích a osvětových akcí pro děti a rodiny s dětmi.
  • Zajištění materiální, finanční či personální pomoci při kulturních, vzdělávacích  a sportovních akcích pro děti a rodiny s dětmi.
  • Sdílení a výměna informací, zkušeností, námětů a doporučení k výuce i mimoškolní činnosti, podpora vzájemné spolupráce a komunikace mezi rodiči, školou a učiteli.
  • Prezentace školy na veřejnosti.
  • Příprava a realizace projektů.
  • Získávání dárců.


Tradiční akce spolku:

Adventní jarmark

Dětský pohádkový karneval

 

Příspěvky rodičů:


Příspěvky jsou stanoveny takto: za jedno dítě 300 Kč v případě dvou a více dětí 500 Kč (celkem za všechny děti).


Příspěvky jsou určeny zejména na spolufinancování mimoškolních aktivit, exkurzí, soutěží, lyžařského výcviku, pořízení pomůcek, vybavení školní cvičné kuchyňky a odměn na konci školního roku.

Úhradou členského příspěvku se stáváte členy Spolku rodičů s právem účastnit se akcí a být informováni o dění a financování činností.


Kontakt: 

Základní škola Liptál, okres Vsetín

756 31   Liptál 465


srpsliptal@seznam.cz 

 

 

Stanovy Spolku rodičů a přátel Základní školy Liptál

zde ke stažení