Navigace

Obsah

Informace k organizaci výuky od pondělí 30. listopadu 2020

Od 30. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků celého 1. stupně (1. – 5. třída) a žáků 9. třídy. Výuka probíhá běžně podle rozvrhu platného od září 2020 (chlapcům z 9. třídy odpadá 30. 11. odpolední tělocvik).

Žáci 6., 7. a 8. třídy přechází do režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. V týdnu od pondělí 30. 11. 2020 do pátku 4. 12. 2020 zahájí povinnou prezenční výuku ve škole žáci 6. a 7. třídy, žáci 8. třídy zůstávají na povinné distanční výuce a nadále sledují rozpis hodin v MSTeams.

Pro žáky přihlášené ke školnímu stravování bude v provozu školní jídelna, žáci budou od pondělí automaticky přihlášeni. Pokud nechcete, aby Vaše dítě chodilo do školní jídelny, odhlaste si prosím stravu u paní vedoucí školní kuchyně Šárky Langové.

Důležité upozornění: Povinností žáků i zaměstnanců školy je nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v odůvodněných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. I nadále platí zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání.

O případných dalších změnách budete obratem informováni.

TĚŠÍME SE NA VÁS!


 

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 1. a 2. třídy,

od středy 18. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. třídy ve škole. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Povinností žáků je nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole, prosíme tedy o zajištění dostatečného množství roušek, zvláště pokud dítě navštěvuje také školní družinu.

Jelikož se situace pořád vyvíjí a podmínky se upřesňují, budeme Vás průběžně prostřednictvím webových stránek informovat o všech novinkách.

Organizace vyučování 1. a 2. třída.docx (15.75 kB)


 

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 3. – 9. třídy,

od středy 18. listopadu 2020 jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Přesto Vás prosím, abyste co nejvíce využívali konzultací prostřednictvím aplikace MSTeams. Pokud však vyžadujete osobní konzultaci, domluvte se s konkrétním vyučujícím minimálně tři dny dopředu, jelikož stále probíhá povinná distanční výuka a vyučující mají během dne online hodiny.

O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Pro tyto třídy i nadále platí:

  • probíhá distanční výuka formou zadávání úkolů přes webové stránky školy (www.zsliptal.cz) a online hodin v aplikaci MSTeams, 
  • upozorňujeme, že distanční výuka je pro žáky povinná            (v souladu s novelou školského zákona č. 349/2020 Sb.).

 

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna. Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat se dočtete v příloze:

Tisková zpráva.pdf (168.43 kB)


 

dmSoftware

Dotazy ohledně přístupu a fungování aplikace dmSoftware (včetně případné ztráty přístupových údajů či hesel) směřujte na e-mail pana učitele Ing. Ivana Bechného: bechny.ivan@zsliptal.cz.


 

 

NOVINKY:

23.10.2020

Doporučené odkazy

Přikládáme soubor zaslaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy rodičům prostřednictvím školy. Jedná se o odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o koronaviru.

Detail Aktuality

01.10.2020

Změna Keramika

Vzhledem k nařízení vlády rušíme termíny KERAMIKY až do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Detail Aktuality

10.09.2020

Péče o roušky

V příloze najdete informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k péči o roušky.

Detail Aktuality

10.09.2020

Mimořádné opatření MZ ČR k 10. 9. 2020

V příloze najdete znění Mimořádného opatření MZ ČR k nošení roušek s účinností od 10. září 2020.

Detail Aktuality

31.08.2020

Organizace prvního školního týdne

V příloze naleznete organizaci pracovních dní v průběhu prvního školního týdne včetně časů ukončení jednotlivých tříd.

Detail Aktuality