Menu
ZŠ Liptál
Základní školaLiptál
ZŠ Liptál
Základní školaLiptál
​​

Základní škola Liptál

Speciální třída

Co je speciální třída a komu poskytuje vzdělávání?

Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením. Jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání.

Vzdělávání dítěte ve speciální třídě je tak podmíněno platným doporučením s kladným vyjádřením se vzděláváním ve speciálním školství a žádostí zákonného zástupce se zařazením dítěte do speciální třídy.

Forma a obsah speciálního vzdělávání žáka a míra podpůrných opatření se stanoví podle rozsahu speciálně vzdělávacích potřeb žáka.

Jaká je naše speciální třída?

Naše speciální třída se zaměřuje na žáky s lehkou a střední mentální retardací s přidruženými poruchami a onemocněními (SPU, ADHD, SPCH, autismem, vadami řeči, sluchu aj.).

Rozvrh a učivo speciální třídy vychází z minimálních výstupů ŠVP naší školy a doporučení školského poradenského zařízení. Disponujeme velkou samostatnou třídou, kterou máme rozdělenou na několik pracovních koutků a částí.

Ve výchovně vzdělávacím procesu ke všem našim žákům přistupujeme individuálně, s ohledem na stupeň jejich postižení, aktuální potřeby a požadavky. Disponujeme malým počtem žáků z různých ročníků.

Zaměřujeme se společně na nápravu a rozvoj smyslových a rozumových schopností, získání základů trivia, rozvíjení hrubé a jemné motoriky, řeči a pohybových schopností.

Trénujeme získávání pocitu sebedůvěry a nezávislosti, pozitivního vztahu k vlastní osobě i k druhým. Podporujeme duševní hygienu a socializaci.

Nutným předpokladem úspěšného vzdělávání našich žáků je bezesporu spolupráce s rodinou dítěte, která probíhá dle aktuální potřeby.

Kdo ve speciální třídě vyučuje?

Třídní učitelkou speciální třídy je Mgr. Michaela Baťová (dopolední výuka), druhým pedagogem je Mgr. Martin Mojžíšek (odpolední výuka) a náš pedagogický tým doplňuje paní asistentka Naďa Bechná (dopolední i odpolední výuka).

Jak to u nás chodí?

Kromě běžných pedagogických metod využíváme metody speciální pedagogiky, pracujeme se speciálními a kompenzačními pomůckami.

Formy a metody tak často střídáme, a to dle aktuální potřeby a situace. Ve třídě máme daná pravidla, která je nutné dodržovat. Využíváme ranní kruh, kde si povíme plán práce a program dne. Máme zavedený systém menšího týdenního a měsíčního hodnocení a sebehodnocení. Každým školním rokem nás provází celoroční projekt, který je během školního roku doplňován řadou dalších. Oproti běžným třídám ZŠ navštěvujeme více edukačních programů a exkurzí.

Aktivně se zajímáme o dění v obci. Nezapomínáme na tradice, zvyky a řemesla. Zapojujeme se do celoškolních akcí a činností. Rádi spolupracujeme s místní mateřskou školou (projekt pro předškoláky, canisterapie) nebo s vybranou třídou prvního stupně (společný výlet, exkurze).

K našim prioritám patří mimo jiné i učení venku. Pobyt, pohyb, učení i hra venku našim žákům pomáhá překonávat různé bariéry a zahání chmurné myšlenky. Čas trávený venku umožňuje našim žákům poznat se mezi sebou i jinak než ve třídě. Sama příroda je pro nás pak nevyčerpatelným zdrojem inspirace a energie.

K dalším našim prioritám patří nácvik praktických dovedností pro život, které cvičíme např. ve školní kuchyňce, třídní dílně, školní zahradě, místním statku či v bance nebo na úřadě apod.

Co je naším cílem?

Naším cílem je příprava dětí pro praktický život v podmínkách upravených jejich možnostem tak, aby se staly platnými členy naší společnosti. Na rozdíl od běžné třídy základní školy, která by byla nad jejich možnosti, u nás mohou prožívat radost z pozitivního hodnocení či výsledků své práce.

Přijímáme nové žáky?

Do speciální třídy rádi přivítáme nové žáky. V případě zájmu Vás velmi rádi provedeme školou i třídou a seznámíme Vás s naší koncepcí.

Mgr. Michaela Baťová

batova.michaela@zsliptal.cz


Speciální třída Speciální třída Speciální třída Speciální třída

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
​​

Kde nás najdete?

Základní škola Liptál,
okres Vsetín, Liptál 465
756 31

mapa

nahoru