Navigace

Obsah

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

 


 

Žákům 3. - 8. třídy bude výpis z vysvědčení předán v první den nástupu do školy. V současné době najdete hodnocení za 1. pololetí v aplikaci dmSoftware.

Pokud máte jakýkoliv problém s přhlášení do aplikace dmSoftware, kontaktujte prosím pana učitele Ing. Ivana Bechného na e-mailu: bechny.ivan@zsliptal.cz.

 


 

Organizace vyučování pro žáky 1. a 2. třídy 

od pondělí 4. 1. 2021

 

Důležité upozornění: Povinností žáků je nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. 

 

Škola

Škola se pro žáky otevírá v 7:30 hodin. Po příchodu do školy žáci použijí dezinfekci na ruce. Po převlečení a přezutí v šatně odchází do své třídy. Po příchodu do třídy si ruce umyjí teplou vodou a mýdlem.

Výuka probíhá podle běžného rozvrhu jen s drobnými úpravami, hodiny a přestávky probíhají podle pokynů třídních učitelek tak, aby na chodbách a WC docházelo k minimálnímu kontaktu žáků.

 

1. třída končí v 11:25 hodin, žáci odchází na oběd, do školní družiny nebo domů.

2. třída končí v 11:45 hodin, žáci odchází na oběd, do školní družiny nebo domů.

 

Školní družina

Školní družinu mohou navštěvovat pouze žáci přihlášení do školní družiny:

1. třída (umístěna ve třídě školní družiny), paní vychovatelka Petra Pilná

2. třída (umístěna ve své kmenové třídě), paní asistentka Jarmila Gojová

Provoz školní družiny od 11:25 hodin do 15:30 hodin.

Rodiče a zákonní zástupci si pro děti přicházejí bočním vchodem (u třídy školní družiny), po zazvonění bude dítě posláno do šaten k přezutí a převlečení, poté odchází, rodiče a zákonní zástupci nemají vstup do budovy školy povolen.

 

Školní jídelna

Školní jídelnu mohou navštěvovat jen žáci přihlášení ke školnímu stravování.

  • 1. třída odchází na oběd po 4. vyučovací hodině v 11:25 hodin.
  • 2. třída odchází na oběd v cca 11:45 hodin (po opuštění školní jídelny žáky 1. třídy a po dezinfekci stolů).

 

Ostatní žáci mají nárok na dotovaný oběd, musí si ho však vyzvednout do jídlonosiče. V případě zájmu prosím kontaktujte vedoucí školní jídelny Šárku Langovou, která Vám sdělí podrobnější informace.

 


 

Organizace vyučování pro žáky

3. - 9. třídy od pondělí 4. 1. 2021

 

Probíhá distanční výuka formou zadávání úkolů přes webové stránky školy (www.zsliptal.cz) a online hodin v aplikaci MSTeams.

Upozorňujeme žáky, rodiče a zákonné zástupce žáků, že distanční výuka je pro žáky povinná (v souladu s novelou školského zákona č. 349/2020 Sb.).

 


 

NOVINKY:

14.01.2021

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Průvodce přijímacím řízením pro žáky 9. třídy a jejich rodiče a zákonné zástupce.

Detail Aktuality

23.10.2020

Doporučené odkazy

Přikládáme soubor zaslaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy rodičům prostřednictvím školy. Jedná se o odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o koronaviru.

Detail Aktuality

01.10.2020

Změna Keramika

Vzhledem k nařízení vlády rušíme termíny KERAMIKY až do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Detail Aktuality

10.09.2020

Péče o roušky

V příloze najdete informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k péči o roušky.

Detail Aktuality

10.09.2020

Mimořádné opatření MZ ČR k 10. 9. 2020

V příloze najdete znění Mimořádného opatření MZ ČR k nošení roušek s účinností od 10. září 2020.

Detail Aktuality