Navigace

Obsah

Informace:

 

Upozornění k nepovinným předmětům:

Od pondělí 13. září 2021 začíná pro přihlášené žáky výuka nepovinných předmětů!

 

Florbal pro 1. stupeň (+ 6. třída) 

pondělí od 15:00 hodin do 16:35 hodin

Florbal pro 2. stupeň

středa od 15:00 hodin do 16:35 hodin

 

Pozor změna!!!

Pohybové hry pro 1. - 3. třídu

pátek od 12:25 hodin do 14:00 hodin

 

Upozorňuji žáky 6. třídy a jejich zákonné zástupce, že vzhledem k počtu přihášených starších žáků byli přeřazeni k žákům 1. stupně, tudíž se pro ně výuka přesouvá ze středy na pondělí.

Děkuji za pochopení.

 

Informace vyplývající z platných epidemiologických opatření:

 

Sdělení:

!

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. 
Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. 
Upozorňujeme však, že v případě zhoršení epidemické situace nelze vyloučit obnovení povinnosti screeningového testování v konkrétně vymezených regionech.

 

Obecné informace k běžnému provozu školy

Obecné informace a doporučení k provozu školy září 2021.pdf (129.66 kB)

 

Informace o testování žáků

Screeningové testování ve školách září 2021.pdf (165.55 kB)