Navigace

Obsah

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

v hlavním menu pod odkazem Domácí úkoly po dobu epidemiologické situace najdete zadání školních prací. Úkoly jsou řazeny chronologicky, nejstarší jsou nejvýše pod názvem předmětu s označením třídy, novější pod nimi směrem dolů.

V případě jakýchkoliv dotazů, problémů či nejasností kontaktujte jednotlivé učitele telefonicky, e-mailem nebo přes aplikaci dmSoftware.

Velmi Vám všem děkujeme za spolupráci.

 


Vážení rodiče, prosím ty z Vás, kteří potřebujete potvrzenou Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), o kratičký e-mail na adresu: zsliptal@zsliptal.cz, kde jen krátce uveďte: Žádost o ošetřovné a jméno dítěte, na které mám žádost vystavit.

Tiskopis pošlu na e-mail, ze kterého mi žádost byla doručena.

Děkuji, přeji hodně zdraví a také pevné nervy.

Hana Burdová

 


V případě jakýchkoliv problémů s aplikací dmSoftware se prosím obracejte na pana učitele Ing. Ivana Bechného. 

E-mail: bechny.ivan@zsliptal.cz

 


 

NOVINKY:

27.05.2020

Informace pro rodiče žáků 2. stupně

V přiloženém souboru naleznete informace k uvolňování epidemiologických opatření pro žáky 2. stupně.

Detail Aktuality

19.05.2020

Informace o organizaci výuky a hygienických pravidlech - 1. stupeň

V přílohách naleznete Informace o organizaci výuky a hygienických pravidlech, které se přímo vztahují k našim vzdělávacím aktivitám, a rovněž Čestné prohlášení, které je nutné vyplnit, podepsat a v pondělí před vstupem do školy odevzdat. Rozdělení žáků do skupin a jména přidělených pedagogických pracovníků Vám byly zaslány e-mailem.

Detail Aktuality

17.05.2020

Příprava tříd pro žáky 1. stupně

Milí rodiče, často se na nás obracíte s otázkou, proč tvoříme pouze desetičlenné skupiny, když manuál MŠMT hovoří o patnáctičlenných skupinách. Je to tím, že velikost našich tříd nám zkrátka při dodržení hygienických podmínek neumožňuje sestavit větší skupiny, protože ve třídách nemůžeme vytvořit více pracovních míst. I pro nás by bylo daleko jednodušší tvořit skupiny s maximálním možným počtem žáků, ušetřilo by nám to spoustu starostí, problémů a vysvětlování, děti by spíše mohly být se svou třídní učitelkou a nemuseli bychom je dělit do skupin. Přikládám Vám fotografie třídy, kde jsme již rozmístili stoly a lavice v souladu s hygienickými požadavky stanovenými manuálem.

Detail Aktuality

10.05.2020

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

V přiloženém souboru naleznete informace k uvolňování epidemiologických opatření pro žáky 1. stupně.

Detail Aktuality

07.05.2020

Informace o organizaci výuky a hygienických pravidlech - 9. třída

V přílohách naleznete Informace o organizaci výuky a hygienických pravidlech, které se přímo vztahují k naší přípravě na přijímací zkoušky, a rovněž Čestné prohlášení, které je nutné vyplnit, podepsat a v úterý před vstupem do školy odevzdat. Všechny dokumenty Vám byly též odeslány e-mailem.

Detail Aktuality