Menu
ZŠ Liptál
Základní školaLiptál
ZŠ Liptál
Základní školaLiptál
​​

Základní škola Liptál

Přípravná třída

 

Žádost o přijetí přípravné třídy

 

děti

Představujeme Vám přípravnou třídu

"Co je nejlepší pro mé dítě?"

 

Tato otázka je zvláště u předškoláka základní.

Každé dítě je přirozeně jiné a jen Vy ho znáte nejlépe. Říkáte si, že tolik věcí již bez problémů zvládá, ale v některých ještě stále hledá jistotu. Dokáže se soustředit jen krátkou chvíli, některá slova vysloví s chybami nebo stále hledá pomocnou ruku v situacích, které by ve škole už měl zvládat sám. 

Pokud to takto máte doma, je možné využít mezistupeň mezi mateřskou a základní školou, a to je PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA. Přípravná třída je určena hlavně pro děti s odkladem povinné školní docházky a všechny ty, kteří nejsou rozhodnuti.

 

Na školní rok 2024/2025 otvíráme přípravnou třídu a zapisujeme malé školáčky do přípravné třídy. Jde o děti, které již dosáhly věku pro zahájení povinné školní docházky, ale s ohledem na školní nezralost byla ještě odložena. Dále ji navštěvují předškoláci, kteří do konce srpna nedosáhli věku šesti let a zůstali by další rok v MŠ. Toto období má být využito k přípravě na školní docházku. Naším hlavním cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, pedagogům i ke svým spolužákům.

Do přípravné třídy přijímáme nízký počet dětí (min. 10, max. 15). Školní vzdělávací program je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným MŠMT. Tematický plán se obecně váže k ročním obdobím a dále se konkretizuje na oblasti, které jsou dětem blízké, jako např. lidské tělo, doprava, rodina, svátky a tradice, domov, sporty…. Vše je dětem předkládáno srozumitelnou a zábavnou formou v podobě různých aktivit a her.

Děti docházejí do školy denně. Začínáme v 7:45, a to pozvolna povídáním v komunitním kruhu. Dále do vyučování zařazujeme čtení s porozuměním, práci s pracovními listy, jež posiluje grafomotorické dovednosti, rozvíjíme předmatematické představy, zrakové a sluchové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, paměť, pozornost atd. Naše třída je vybavena interaktivní tabulí, využíváme nejrůznější názorné pomůcky, vedeme děti ke kladnému vztahu k technologiím. Nedílnou součástí výuky je i tělesná výchova, plně k dispozici je nám tělocvična.

Dbáme již i na správné sezení, úchop tužky, učíme děti uvolňovací cviky. Každý týden navštěvuje děti speciální pedagožka, která pomáhá dětem dosáhnout rovnováhy ve fungování těla i psychiky. Celé dopoledne dodržujeme ohraničení aktivit, aby si děti postupně navykaly na školní režim. Každý den do programu zařazujeme hodinu, jež je přizpůsobena aktuální situaci ve třídě, individuálním potřebám, nebo je věnována hře, vycházce, návštěvě hřišť, výstav apod. Výuka končí v 11:25. Následně mají děti možnost navštěvovat školní družinu.

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Pro koho je přípravná třída určena?
> Pro děti, jimž byl povolen odklad školní docházky nebo děti v posledním ročníku předškolní docházky

Kolik děti je ve třídě?
> Minimálně 10, maximálně 15

Kdo děti učí a vede?
> Přípravnou třídou děti provází zkušená paní učitelka s mnoha nápady, která vede k pozitivnímu přístupu ke škole a učení

Jaký je časový harmonogram a náplň přípravné třídy?
> Od 6:30 mohou děti navštěvovat školní ranní družinu
> Den začíná v 7:45 ranními kruhem, kde se učí vzájemnému respektu a naslouchání - jednoduše věcem, které budou potřebovat ke každodennímu chodu v 1. třídě
> Dále navazuje dvouhodinový vzdělávací blok zaměřený na rozvoj kognitivních funkcí, komunikaci a grafomotoriky - podobně jako ve škole, jen se neznámkuje
> V 9:25 přichází čas odpočinku a svačiny
> Poté následuje další vzdělávací blok zaměřený více na rozvoj kreativity, pohybových a hudebních aktivity - tento program často probíhá venku nebo v tělocvičně
> V 11:20 děti obědvají ve školní jídelně
> Poté mohou děti odcházet domů nebo do školní družiny, kde tráví čas s dětmi ze základní školy

Jakou formou se děti v přípravné třídě učí?
> Děti jsou hravou formou vedeny k rozvoji grafomotoriky, komunikace, logického uvažování, zrakového a sluchového vnímání
> Děti jsou také individuálně připravovány na školní život – věnují se právě věcem, ve kterých hledají jistotu a které potřebují procvičit nejvíce (samostatnost, rozvoj logopedie, pracovní kompetence atd.)

Platí se toto vzdělávání?
> Ne, vzdělávání v přípravné třídě je poskytováno bezplatně

Jak se přihlásit ke vzdělávání v přípravné třídě?
> Děti jsou přijímání v době zápisu do prvního ročníku na ředitelství školy
>Jedinou podmínkou, kterou ukládá školský zákon, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ). To znamená, že je potřeba se včas objednat do pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra, které toto doporučení vystaví
> Potřebují žádost o přijetí do přípravné třídy - ke stažení zde: 

>žádost vyplněnou, oskenovanou poslat na email: svehlik.reditel@zsliptal.cz, poštou nebo osobně do školy

Žádost o přijetí přípravné třídy 

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
​​

Kde nás najdete?

Základní škola Liptál,
okres Vsetín, Liptál 465
756 31

mapa

nahoru