Navigace

Obsah

Školní online pokladnaŠOP

 
Pro registraci klikněte ZDE  

ID školy je: 64123448   

číslo účtu ŠOP: 2102310201/2010 na který se platby posílají.

V případě dotazů pište na: svehlik.reditel@zsliptal.cz

 

Odkazy:

Informace ŠOP

Návod k registraci rodiče 

Orientace v ŠOP - rodiče 

 

Vážení rodiče,

Od tohoto školního roku bude zaveden ve škole online program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole (ve formě zálohy) na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale i platby za pracovní sešity, učebnice, družinu, kroužky apod.). Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji. Škola tak splňuje všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb.

ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA /ŠOP/

  • Hlavním cílem je zcela odbourat práci s hotovostí mezi školou a rodiči a všechny platby provádět bezhotovostně převodem na podúčet školy. Škola splní všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb. Dílčím cílem je zautomatizovat spárování příchozích plateb s konkrétním žákem (variabilní symbol zůstává pro všechny platby stále stejný - mobil rodiče).

 

  • Školní pokladna tedy slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, lyžařské kurzy, jazykové pobyty, bruslení, pracovní sešity, potřeby pro Vv a Pv, ale i kroužky, apod.).
 
 
  • Rodič má kdykoliv online náhled do Školní pokladny podobný elektronickému bankovnímu účtu a má tak přesnou kontrolu o pohybu financí.

 

  • Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do Školní online pokladny probíhají bezhotovostně.  

 

  • Na úvodních třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy. Škola následně během pololetí strhává vždy částku s přesnými údaji. Není nutná jednorázová vysoká vstupní záloha. Pokud se žák přiblíží na svém účtu na hranici minimální zálohy je mailem upozorněn rodič i třídní učitel. O výši požadavků na jednotlivé platby budou rodiče předem informováni.