Navigace

Obsah

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. proběhly v červnu 2021 volby do školské rady na další funkční období. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, tj. v případě naší ZŠ obec. Zřizovatel stanovil počet členů školské rady na devět, z nichž třetinu jmenoval zřizovatel, třetinu zvolili pedagogičtí pracovníci a třetinu zvolili zákonní zástupci žáků.

 

Školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školských vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na následující rok
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli a orgánům státní správy ve školství

 

Členové školské rady ZŠ Liptál:

 • Mgr. Andrea Střelecká - předsedkyně
 • Ing. Ivan Bechný - učitel ZŠ
 • Ing. Milan Daňa - starosta obce
 • Radana Daňová - zástupce rodičů
 • Jana Fendrychová - zástupce rodičů
 • Mgr. Miroslava Haničáková - učitelka ZŠ
 • Tomáš Mrlina - zástupce rodičů
 • Filip Tomanec - místostarosta obce
 • Jana Trochtová - zastupitel obce