Navigace

Obsah

Výchovný poradce:

 

Mgr. Andrea Střelecká

email: strelecka.andrea@zsliptal.cz

 

Konzultační hodiny:

dle předchozí dohody.

 

Jak Vám můžeme pomoci:

- krizová intervence

- poradenství  výchovné, rodinné (změna rodinného prostředí, podezření na šikanu, řešení konfliktu atd.)

- poskytování metodické, koordinační, informační a poradenské služby ve škole

- spolupráci s třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky a rodiči

- zprostředkování odborné péče

- řešení rizikového chování žáků (prevence i nastalé situace - záškoláctví, kouření, alkohol atd.)

- následné monitorování podporovaných žáků

- zprostředkování spolupráce odborných poradenských zařízení